Uw  Kinderopvang

 

Tarieven 

 


De kosten van de opvang bij Kinderopvang De Dwergjes vallen binnen de Wet Kinderopvang. Ouders die werken en de zorg voor hun kinderen combineren en gebruik maken van geregistreerde kinderopvang komen in aanmerking voor 'Kinderopvangtoeslag' van de Belastingdienst. De toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Ouders die niet werken of als een van de ouders werkt kunnen vanaf peuterleeftijd (vanaf 2 jaar) een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Deze vergoeding is ook inkomensafhankelijk.


U heeft al kinderopvang vanaf 0,31 per uur en BSO vanaf 0,28 per uur.         

Opbellen
E-mail